Webデザイン
カラーピッカー[Color Picker]
セーフカラー
& カラーネーム
Color Picker & Web Safe Colors & Color Name

 

Color Picker [カラーピッカー]16進法:
[Red]:
[Green]:
[Blue]:
色相:
彩度:
明度:
*16進法カラーコードはクリックしてコピーすることができます。

セーフカラー 216色 (Web Safe Colors)

・表内のカラーコードをクリックすると背景色が変わります。
#000000 #003300 #006600 #009900 #00CC00 #00FF00
#000033 #003333 #006633 #009933 #00CC33 #00FF33
#000066 #003366 #006666 #009966 #00CC66 #00FF66
#000099 #003399 #006699 #009999 #00CC99 #00FF99
#0000CC #0033CC #0066CC #0099CC #00CCCC #00FFCC
#0000FF #0033FF #0066FF #0099FF #00CCFF #00FFFF
#330000 #333300 #336600 #339900 #33CC00 #33FF00
#330033 #333333 #336633 #339933 #33CC33 #33FF33
#330066 #333366 #336666 #339966 #33CC66 #33FF66
#330099 #333399 #336699 #339999 #33CC99 #33FF99
#3300CC #3333CC #3366CC #3399CC #33CCCC #33FFCC
#3300FF #3333FF #3366FF #3399FF #33CCFF #33FFFF
#660000 #663300 #666600 #669900 #66CC00 #66FF00
#660033 #663333 #666633 #669933 #66CC33 #66FF33
#660066 #663366 #666666 #669966 #66CC66 #66FF66
#660099 #663399 #666699 #669999 #66CC99 #66FF99
#6600CC #6633CC #6666CC #6699CC #66CCCC #66FFCC
#6600FF #6633FF #6666FF #6699FF #66CCFF #66FFFF
#990000 #993300 #996600 #999900 #99CC00 #99FF00
#990033 #993333 #996633 #999933 #99CC33 #99FF33
#990066 #993366 #996666 #999966 #99CC66 #99FF66
#990099 #993399 #996699 #999999 #99CC99 #99FF99
#9900CC #9933CC #9966CC #9999CC #99CCCC #99FFCC
#9900FF #9933FF #9966FF #9999FF #99CCFF #99FFFF
#CC0000 #CC3300 #CC6600 #CC9900 #CCCC00 #CCFF00
#CC0033 #CC3333 #CC6633 #CC9933 #CCCC33 #CCFF33
#CC0066 #CC3366 #CC6666 #CC9966 #CCCC66 #CCFF66
#CC0099 #CC3399 #CC6699 #CC9999 #CCCC99 #CCFF99
#CC00CC #CC33CC #CC66CC #CC99CC #CCCCCC #CCFFCC
#CC00FF #CC33FF #CC66FF #CC99FF #CCCCFF #CCFFFF
#FF0000 #FF3300 #FF6600 #FF9900 #FFCC00 #FFFF00
#FF0033 #FF3333 #FF6633 #FF9933 #FFCC33 #FFFF33
#FF0066 #FF3366 #FF6666 #FF9966 #FFCC66 #FFFF66
#FF0099 #FF3399 #FF6699 #FF9999 #FFCC99 #FFFF99
#FF00CC #FF33CC #FF66CC #FF99CC #FFCCCC #FFFFCC
#FF00FF #FF33FF #FF66FF #FF99FF #FFCCFF #FFFFFF

標準カラー16色

・表内のカラーコードをクリックすると背景色が変わります。
Red
#FF0000
Yellow
#FFFF00
Lime
#00FF00
Aqua
#00FFFF
Blue
#0000FF
Fuchsia
#FF00FF
Maroon
#800000
Olive
#808000
Green
#008000
Teal
#008080
Navy
#000080
Purple
#800080
Black
#000000
Gray
#808080
Silver
#C0C0C0
White
#FFFFFF

Color Name ・カラーネーム

[ UNIX X11 Colors 140 ] として公表されている140色
・表内のカラーコードをクリックすると背景色が変わります。
Black
#000000
MediumOrchid
#BA55D3
Navy
#000080
RosyBrown
#BC8F8F
DarkBlue
#00008B
DarkKhaki
#BDB76B
MediumBlue
#0000CD
Silver
#C0C0C0
Blue
#0000FF
MediumVioletRed
#C71585
DarkGreen
#006400
IndianRed
#CD5C5C
Green
#008000
Peru
#CD853F
Teal
#008080
Chocolate
#D2691E
DarkCyan
#008B8B
Tan
#D2B48C
DeepSkyBlue
#00BFFF
LightGrey
#D3D3D3
DarkTurquoise
#00CED1
Thistle
#D8BFD8
MediumSpringGreen
#00FA9A
Orchid
#DA70D6
Lime
#00FF00
Goldenrod
#DAA520
SpringGreen
#00FF7F
PaleVioletRed
#DB7093
Aqua
#00FFFF
Crimson
#DC143C
Cyan
#00FFFF
Gainsboro
#DCDCDC
MidnightBlue
#191970
Plum
#DDA0DD
DodgerBlue
#1E90FF
BurlyWood
#DEB887
LightSeaGreen
#20B2AA
LightCyan
#E0FFFF
ForestGreen
#228B22
Lavender
#E6E6FA
SeaGreen
#2E8B57
DarkSalmon
#E9967A
DarkSlateGray
#2F4F4F
Violet
#EE82EE
LimeGreen
#32CD32
PaleGoldenrod
#EEE8AA
MediumSeaGreen
#3CB371
LightCoral
#F08080
Turquoise
#40E0D0
Khaki
#F0E68C
RoyalBlue
#4169E1
AliceBlue
#F0F8FF
SteelBlue
#4682B4
Honeydew
#F0FFF0
DarkSlateBlue
#483D8B
Azure
#F0FFFF
MediumTurquoise
#48D1CC
SandyBrown
#F4A460
Indigo
#4B0082
Wheat
#F5DEB3
DarkOliveGreen
#556B2F
Beige
#F5F5DC
CadetBlue
#5F9EA0
WhiteSmoke
#F5F5F5
CornflowerBlue
#6495ED
MintCream
#F5FFFA
MediumAquamarine
#66CDAA
GhostWhite
#F8F8FF
DimGray
#696969
Salmon
#FA8072
SlateBlue
#6A5ACD
AntiqueWhite
#FAEBD7
OliveDrab
#6B8E23
Linen
#FAF0E6
SlateGray
#708090
LightGoldenrodYellow
#FAFAD2
LightSlateGray
#778899
OldLace
#FDF5E6
MediumSlateBlue
#7B68EE
Red
#FF0000
LawnGreen
#7CFC00
Fuchsia
#FF00FF
Chartreuse
#7FFF00
Magenta
#FF00FF
Aquamarine
#7FFFD4
DeepPink
#FF1493
Maroon
#800000
OrangeRed
#FF4500
Purple
#800080
Tomato
#FF6347
Olive
#808000
HotPink
#FF69B4
Gray
#808080
Coral
#FF7F50
SkyBlue
#87CEEB
DarkOrange
#FF8C00
LightSkyBlue
#87CEFA
LightSalmon
#FFA07A
BlueViolet
#8A2BE2
Orange
#FFA500
DarkRed
#8B0000
LightPink
#FFB6C1
DarkMagenta
#8B008B
Pink
#FFC0CB
SaddleBrown
#8B4513
Gold
#FFD700
DarkSeaGreen
#8FBC8F
PeachPuff
#FFDAB9
LightGreen
#90EE90
NavajoWhite
#FFDEAD
MediumPurple
#9370DB
Moccasin
#FFE4B5
DarkViolet
#9400D3
Bisque
#FFE4C4
PaleGreen
#98FB98
MistyRose
#FFE4E1
DarkOrchid
#9932CC
BlanchedAlmond
#FFEBCD
YellowGreen
#9ACD32
PapayaWhip
#FFEFD5
Sienna
#A0522D
LavenderBlush
#FFF0F5
Brown
#A52A2A
Seashell
#FFF5EE
DarkGray
#A9A9A9
Cornsilk
#FFF8DC
LightBlue
#ADD8E6
LemonChiffon
#FFFACD
GreenYellow
#ADFF2F
FloralWhite
#FFFAF0
PaleTurquoise
#AFEEEE
Snow
#FFFAFA
LightSteelBlue
#B0C4DE
Yellow
#FFFF00
PowderBlue
#B0E0E6
LightYellow
#FFFFE0
FireBrick
#B22222
Ivory
#FFFFF0
DarkGoldenrod
#B8860B
White
#FFFFFF
【おことわり】
・ディスプレイの設定などによって色合いが違って表現されます。
・ディスプレイ上の色を印刷などの色見本にはお使いになれませんのでご了承ください。

おすすめサイト・関連サイト…

Last updated : 2024/06/28