Ρωμανισμένη Καρδιά Σούτρα
Romanized Heart Sutra
- Hannya Shingyo -

"Καρδιά Σούτρα" Language Table of Contents
 Japanese [日本語]  
 English [英語]  
 Korean [韓国語]  
 Simplified Chinese [简体中文]  
 Traditional Chinese [繁體中文]  
 Español [スペイン語]  
 Français [フランス語]  
 Português [ポルトガル語]  
 Deutsch [ドイツ語]  
 Italiano [イタリア語]  
 Russian [ロシア語]  
 Turkish [トルコ語]  
 Hindi [ヒンディー語]  
 Vietnamese [ベトナム語]  
 Thai [タイ語]  
 Dutch [オランダ語]  
 Indonesian [インドネシア語]  
 Malay [マレー語]  
 Filipino [フィリピン語]  
 Swedish [スウェーデン語]  
 Norwegian [ノルウェー語]  
 Danish [デンマーク語]  
 Finnish [フィンランド語]  
 Polish [ポーランド語]  
 Czech [チェコ語]  
 Hungarian [ハンガリー語]  
 Greek [ギリシャ語]  
 Romanian [ルーマニア語]  

"Καρδιά Σούτρα"

Η Καρδιά Σούτρα είναι ένα από τα σημαντικά κείμενα του Βουδισμού, που συγκεντρώνει τα διδάγματα του Βούδα Σακυαμούνι. Στον πυρήνα της βρίσκεται το άσμα του Βοντισάτβα Αβαλοκίτεσβαρα, που διακηρύσσει το κενό όλων των φαινομένων και υπονοεί τη σοφία που απελευθερώνει τους ανθρώπους από τον πόνο. Όχι μόνο οι βουδιστές, αλλά και πολλοί άλλοι αναζητούν να μάθουν από αυτά τα διδάγματα, ενώ αναζητούν την εσωτερική ειρήνη και την επίγνωση.

Εδώ παρουσιάζουμε την κοινή ρωμανική έκδοση της Καρδιάς Σούτρα στην Ιαπωνία. Να σημειωθεί ότι τα μέρη που περικλείονται με παρενθέσεις ([]) μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την αίρεση ή την παράδοση, όπως αν αυτά αποδίδονται ή εκφωνούνται. Επιπλέον, αυτή η ρωμανισμένη έκδοση προορίζεται για τραγούδι και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την ακριβή προφορά των κινέζικων χαρακτήρων.

[Listen to the Καρδιά Σούτρα][The temple that created this sound  
《Καρδιά Σούτρα PDF version》
>

おすすめサイト・関連サイト…

Last updated : 2024/04/23